Kapitel 8 - Udvikledes liv fra kemikalier?
 

 Hvordan begyndte liv?

Det et menneske tror om dette emne har stor indflydelse på om vedkommende bliver ateist eller gudstroende. Hvad enten man kan lide det eller ej, så afgør lærebøgernes svar på dette spørgsmål millioner af menneskers religiøse tro.

  Desværre er det sådan at den eneste mulighed for livets opståen, som lærebøger overvejer, er naturalistiske årsager. Dette er underligt, da det er i modsætning til observationerne og modsiger andre sider i de samme bøger. Faktisk siger næsten alle lærebøger i biologi at spontan generation aldrig sker, altså at liv kommer fra allerede eksisterende  liv, aldrig fra døde kemikalier. Her er, hvordan én lærebog forklarer det: ”nye celler kommer altid fra eksisterende celler (Holt, Rinehart and Winston  , Modern Biology, 2002 side 264)

dette er en konstatering af en af videnskabens bedst beviste principper – princippet om biogenesis. Biologilærebøger forklarer eksperimentet og beviset, der førte til denne konklusion og slår klart fast at spontan generation forekommer ikke. Videnskabelige beviser, både observationer og eksperimenter fastholder det grundlæggende videnskabelige princip at nyt liv altid kommer fra eksisterende liv.

Her skifter argumenterne fra at være baseret på videnskabelige beviser til at være baseret på ateistisk spekulation og udelukker muligheden af at den levende Gud skabte liv. For at gøre det gør de opståelsen af liv til en undtagelse fra reglen om at liv kun kommer fra allerede eksisterende liv.  De påstår at en imaginær første celle opstod spontant. I tilfældet med den her omtalte bog spørger de, efter at have forklaret det videnskabelige princip ”biogenesis” (at liv kun kommer fra eksisterende liv): ” Hvordan opstod den første celle så?”

De har lige påvist videnskabelig bevis for at spontan generation ikke sker, da de 1 side senere skifter over og siger at én gang skete det. Mange bøger forsøger at dække over deres egen selvmodsigelse ved at kalde spontan generation for abiogenesis, som jo betyder ikke-biogenesis hvilket er at sige at det første liv ikke kom fra noget levende. Den eneste forskel på  spontan generation og abiogenesis er at abiogenesis påstås kun at være sket én gang. Deres undervisning i at det første liv var en undtagelse fra reglen om spontan generation er baseret på ateistisk tro på at naturen er alt, der er. Generelt er definitionen på videnskab at det må kunne observeres og gentages, men lærebøgerne bruger almindeligvis en anden definitionen på videnskab når emnet er livets opståen. Den lyder sådan: ” menneskets forsøg på at forklare det vi observerer giver 2 forklarelsesmodeller på, hvordan livet opstod: den ene er at beviserne peger på design eller skabelse af en intelligent gud, den anden er at liv blev genereret af naturen uden nogen form for intelligent styring. At definere videnskab sådan  at kun naturens blinde kræfter eksisterer er en dreven ateistisk filosofisk løsning på ateistens videnskabelige problem: at beviserne peger på en skaber. Ved at satse på denne definition på videnskab behøver lærebøgerne kun at behandle det ”naturlige alternativ”, som er i strid med beviserne imod loven om biogenesis og andre videnskabelige love.

Forestil dig fx et øjeblik - at du er ateist og du en morgen går ud af din fordør og ser en splinterny bil komplet med nøgler og indregistreringsbevis. Hvor kom den fra? Bilen er et resultat af intelligent design, så hvis du vælger at forklare dens opståen ud fra spontan generation og naturens blinde kræfter, vil du virke, som en tåbe. Som resultat heraf bruges definitionen ”videnskaben søger naturlige årsager” kun om livets opståen. Du kan fortælle sandheden om bilen.

Ved at definere videnskab sådan at beviserne på at livets opståen skyldes en skaber udelukkes fra lærebøgerne synes det, som om man ekskluderer beviserne på, at livet opstod som resultat af en skabers indgriben, og ved første øjekast er det, som om man udelukker halvdelen af beviserne. Hvordan kan jeg komme med sådan et postulat? Lad mig forklare:

Jeg begyndte med at studere livets opståen, med ønsket om at sammenligne de videnskabelige beviser, som peger på en intelligent skaber med det der peger på en spontan naturlig oprindelse. Jeg havde læst meget om emnet, så jeg begyndte ud fra opfattelsen af at jeg ville finde flest beviser, som peger på en intelligent levende skaber end abiogenesis. Jeg var også påvirket af at have læst Bibelen hver dag. Den forklarer at Gud skabte bestemte kategorier af levende ting. Jeg kender den levende Gud og kender ham, som troværdig. Det øgede min forventning om at finde flere beviser på en intelligent skabende Gud, end på abiogenesis. På trods af dette var jeg ikke forberedt på, hvad jeg fandt! Efter at have læst bog efter bog, der forsvarede abiogenesis fra skolebøger om biologi til bøger skrevet af eksperter i ”livets-oprindelse” forskning gik det op for mig at alt, hvad jeg havde læst var tusinder af sider med spekulation. Ikke én eneste bog gav den mindste gran af bevis for at liv opstod spontant fra kemikalier. Jeg har haft en forespørgsel ude på den meget læste www.creationism.org og spurgt efter én, som kunne give mig det, men ingen har meldt sig.

Forfattere, som støtter ideen om abiogenesis gør det med spekulation, senarier, myter og opdigtede historier, som de sætter i stedet for beviser. Det er næsten ufatteligt hvordan mange af de breve jeg modtager fra ateister viser at de helt har overgivet sig til erstatning af fakta med fabler. De prøver slet ikke at afveje beviserne for og imod en skaber for at se hvad der taler stærkest. De er så tilvænnede til påstande understøttede af opdigtede historier at de tilsyneladende har sat sig selv i den stilling at de tror på en hvilken som helst historie – uanset hvor ”langt ude” den er bare den afviser videnskabelige beviser på det modsatte. 

Vær beredt på at modstå fristelsen til at betragte spekulation, som bedre end bevis. De fleste lærebøger understøtter deres påstand om abiogenesis alene med en manipulerende definition af videnskab og opdigtede historier. De bortcensurerer derefter de 2 typer troværdige beviser

 • At abiogenesis ikke kunne og heller ikke fik liv sat i gang
 • At Gud faktisk skabte livet. 
At skjule at Gud faktisk skabte liv for at sælge eleverne den ateistiske ide er så stærkt i modsætning til god videnskab at det er hovedårsagen til at tænkende mennesker nu underviser børnene hjemme eller sender dem til kristne skoler. 

Vær beredt på at blive overrasket når du læser videre, jeg vil dynge bevis på bevis; først overbevisende og letforståelige beviser på at liv ikke opstod af naturlige årsager, og så beviser for en intelligent skaber.

 

Fandtes materialerne?

Man kan ikke lave en flyvemaskine af aluminium med mindre aluminium er tilgængelig. Rimelige ateister indrømmer at for at den første celle skulle opstå uden en skaber måtte materialerne cellen blev lavet af være til stede:

-hvis liv virkelig begyndte uden medvirken af mirakler, så må de første organismer have opstået fra let tilgængelige materialer-

Dette indlysende faktum sætter lærebogsforfatterne, som modsætter sig en skaber i en slem knibe. Som vi skal se – på trods af mange forsøg på at få studerende til at tro noget andet, så er celler opbygget af meget store molekyler, som ikke kan dannes i naturen med mindre de dannes af allerede levende celler. Deres opbygning er ikke dikteret af kemiske bindinger, men af informationen, som de skal bære videre. DNA og RNA er så komplekse og vanskelige at bygge at videnskabsmænd ikke engang er i stand til at bygge dem i laboratorier! Jeg (som oversætter) har her lyst til at henvise til denne beretning

Lad os undersøge et par eksempler på  et par af de mest populære opdigtede historier om hvordan livet kunne have startet uden en skaber. Jeg tager dem i den rækkefølge de blev populære i. Bemærk at medens hver af disse historier påstår at livet startede med et forskelligt kemikalie, så vil ikke én af disse kemikalier danne sig i naturen uden ved hjælp af allerede levende celler. De materialer, som disse historier bringer på banen var ikke tilgængelige

 

Myten at de første lipider (fedtstoffer) opstod i naturen

og producerede det første liv.

Hvis man hælder lidt olie i vand og ryster/pisker det godt får man små hule ”bolde” kaldet Coacervater, som ligner nogle celler en lille smule. Kemikere kalder olie og fedtstoffer for lipider. Dengang mikroskoperne var for grove til at vise cellers komplekse opbygning troede nogle at disse bitte små bobler udviklede sig til celler. Her er en lærebogsforklaring:

Blandet med vand danner visse lipider en boble, som kaldes en Coacervat, som har en dobbelt membran lidt, som cellens lipide dobbeltmembran…de oprindelige oceaner indeholdt muligvis talrige lipide Coacervater, hver enkelt formedes opdelte sig. Over millioner af år var det sådan at de Coacervater, som blev stabile ved at optage molekyler og energi fra omgivelserne ville blive mere almindelige end de ustabile typer. Da en metode til at overføre denne stabilitet til ”afkoms- Coacervater” (muligvis ved hjælp af selvkopierende RNA) var livet opstået.

Denne overbevisende historie er science fiction, og er i modsætning til beviserne. Både lipider og RNA er for komplekse til at dannes i naturen uden levende celler, så ideen at de begge opstod samtidig på samme sted, med RNA inde i en lipid membran er også falsk. Cairns‑Smith, én af de mest prominente første-liv forskere forklarer: ”lipider og nukleotiderne, som sammen udgør cellekernen udgør RNA  dannes alene af de minutiøse fabrikker i allerede levende celler”:

Selv om visse organiske elementer (fx visse simple aminosyrer) kan opstå forholdsvis let under før-biologiske betingelser, så kræver andre biokemiske byggeblokke, som fx nukleotider og lipider en rigtig fabrik til deres syntese. Disse elementers syntese kræver en serie reaktioner, hvor hver reaktion skal følge den forrige i en yderst nøjagtig sekvens

Ifølge denne ekspert er det sådan at hverken cellemembranens lipider eller nukleotiderne, som udgør RNA og DNA dannes i naturen udover i de rigtige fabrikker, i levende celler. Den opdigtede historie fra lærebogen vi læste før om at Coacervater ved hjælp af RNA er simpelt hen ikke sand, men millioner læser lærebøger og hvor mange læser en ekspert, som Cairns‑Smith? Kun få (hvis nogen) af eleverne og lærerne opdager sandheden, hvis man ikke hiver dem en kopi af denne bog.Der var et tredje forkert postulat i lærebogens udtalelse. Opdagede du den?:

”Over millioner af år var det sådan at de Coacervater, som blev stabile ved at optage molekyler og energi fra omgivelserne ville blive mere almindelige end de ustabile typer.”

Er dette sandt? virker naturlig udvælgelse på kemikalier så de mindst egnede lipider elimineres? 

Nej, det virker kun på molekyler, som kan opbevare, styre og videregive information til afkommet. Medens lipide coacervater ikke eksisterede før levende celler producerede dem, så har de eksisteret lige siden de første blev dannet af levende ting, og de er stadig den ustabile type. Selv om der ikke er nogen kendt kilde til lipide membraner før de første levende celler fandtes til at lave dem, så ville lipider have været vitale for at danne cellerne da alle cellemembraner er lavet af lipider. Den første celle måtte nødvendigvis have en fungerende cellemembran omkring sig eller de andre dele har været løs ”klister” opløst i oceanet.

En celles membran skal dog gøre meget mere end at holde sammen på dens dele. Hvis en celle skal leve skal den også lukke næringsstoffer ind og udstøde affaldsstoffer og holde uønskede materialer ude. Lipider kan ikke i sig selv gøre dette. En celle med en membran, som ikke også har pumper, kanaler og følere lavet af proteiner ville dø, da den ville lade vand komme ind og holde næringsstoffer ude.

 

Myten, at proteiner dannedes i naturen

og producerede liv.

I sit berømte 1953 eksperiment viste Stanley Miller at aminosyrer måske kunne dannes under betingelser, som måske engang har været i naturen (som oversætter vil jeg gerne indskyde at betingelserne aldrig har været til stede hvilket kan ses på denne videosekvens fra "Et Spørgsmål om Oprindelser", som kan købes her). Aminosyrer er byggestenene i proteiner, som er hovedingredienserne i alt levende. Derfor opstod den historie at aminosyrer hægtede sig sammen til proteiner, som så kom sammen og dannede levende celler. En grund til at dette ikke kan have fundet sted er at aminosyrerne skal sammenkædes i en præcis rækkefølge, som er fastlagt i cellens DNA, forskellig fra protein til protein. En anden er, at den naturlige tendens for proteiner i vand er ikke at kæde sig sammen. Den del af historien om at aminosyrer kobler sig sammen for at danne proteiner, som så kommer sammen og danner celler blev ”opdigtet” af en optimist, som ønskede at tro at Millers aminosyrer havde skabt det første liv. Det er i modsætning til hvordan kemi fungerer, men ved at lave historien hjalp det med at gøre Millers eksperiment til alle tiders mest publicerede eksperiment om livets opståen. Før Miller fremstillede Oparin protenoider ved at opvarme tørre aminosyrer, men de samlede sig i små kugler, som ikke kan fungere i levende organismer. Aminosyrer i proteiner er samlet i kæder en efter den anden – lidt, som vognene i en togstamme hver enkelt på en bestemt plads – ikke ud fra kemiske principper, men ud fra informationen i DNA’et.  Rækkefølgen af aminosyrerne giver hvert protein sin specifikke egenskab. Den velkendte ”livets-oprindelse” videnskabsmand Leslie Orgel skrev kapitlet "The Origin of Biological Information"( oprindelsen af biologisk information) i bogen Life's Origin [.livets oprindelse]Orgel begynder:

Biokemikere burde have opfundet computeringeniørernes motto: ”garbage in garbage out” (affald ind affald ud).

Orgel forklarer at hvis kemikere har affald frem for en ren substans på vej ind, så vil slutresultatet blive affald. Medens lærebøger bruger Millers eksperiment til at vise at kemikalier blev til liv. Så bruger Orgel det samme eksperiment til at vise de ekstreme vanskeligheder der er forbundet med at holde affald ude af de kemikalier, som villehave været nødvendige for levende celler. Orgel skriver:

”for eksempel producerer Millers klassiske eksperiment tjære sammen med 1 – 2 % racemiske aminosyrer."

 

Orgel siger 3 ting: Millers eksperiment, (det mest berømte af alle”livets-oprindelse eksperimenter”) producerede affald (tjæren) sammen med 1-2 % aminosyrer (byggestenene i proteiner, som er hovedingredienserne i celler). De 1 -2 % aminosyrer er racemiske, hvilket betyder at de var en blanding af venstredrejede og højredrejede aminosyrer proteiner kan ikke fungerer i en celle med mindre alle dens aminosyrer er venstredrejede. Selv om der havde været en metode til at producere 100 % venstredrejede aminosyrer, så ville det have været nødvendig at bruge dem omgående, da de over tid bryder op og bliverfifty-fifty venstredrejede og højredrejede. fifty-fifty vil ikke fungere. Det vil 90 % eller 99 % venstredrejede heller ikke. Levende ting kræver rent venstredrejede aminosyrer de 2 % aminosyrer, som blev fremstillet var bedre affald, men stadig affald. Fordi de var racemiske. Og ville derfor ikke fungere i levende celler. Orgel pointerer dette for at hjælpe os til at forstå at med mindre der er en måde hvorpå naturen kan producere rent venstredrejede aminosyrer, så kunne der aldrig have opstået et brugbart protein. I eksperimenter, som Millers og i hele naturen på nær i levende celler produceres der ikke rent venstredrejede aminosyrer. Faktisk er det sådan at selv når videnskabsmænd køber rent venstredrejedeaminosyrer hos en kemikalieleverandør. Og laver en perfekt organisk bryg, så fremkommer der ingen proteiner. Selv nogle lærebøger indrømmer nu:

Videnskabsmænd har ikke været i stand til at få aminosyrer i vand til at danne proteiner. De energikrævende kemiske reaktioner, der forbinder aminosyrer er reversible og forekommer ikke spontant i vand, De fleste videnskabsmænd hævder ikke længere at de første proteiner dannedes spontant. I stedet forsøger de at fortælle os at de første makromolekyler blev sammensat af RNA og at RNA senere katalyserede dannelsen af proteiner

De fleste, som har afvist deres skaber for at tro at livet begyndte med spontan dannelse af proteiner har erkendt at denne forestilling er antividenskabelig og har forladt den for en anden.

 

 

Myten at den første levende celle blev dannet af RNA

Orgel brugte sin forklaring af Millers berømte eksperiment til at vise os at det er næsten uendeligt meget at danne RNA ud af det tilgængelige affald og vanskeligere så derefter den første celle. Han spørger:

Hvordan kunne kemi på den primitive jord danne informationsfyldte levende celler på sådan en rodet måde? Disse ekstremt fint designede kemiske fabrikker fra sådanne håbløse udgangsmaterialer! Dette er det centrale og stadig stort set ubesvarede spørgsmål. Som  ”livets-oprindelse” forskere står over for.

Orgel undersøger forsøg, der er gjort på at løse problemet med at lave RNA ud af  det affald, der må have været tilgængeligt, men slutter med at beklage at en meget stor kløft separerer de enorme molekyler i RNA fra molekyler i døde ting.

Harvard professor Andrew Knoll viser at det faktum at intet RNA var til stede og ikke engang nukleotiderne, som RNA er lavet af gør RNA til en tvivlsom kandidat til at have dannet det første liv:

”det værste er at selv om vi kunne producere de rigtige komponenter og samle dem til nukleotider, så er det at lave cellekernens syrer en skræmmende svær opgave. Indtil dato har ingen kunnet finde ud af hvordan.”

Knoll beklager at selv om en kompetent videnskabsmand havde alle de rigtige komponenter til at begynde med, så kunne han ikke lave nukleotiderne (RNA’s byggesten), for slet ikke at tale om at fremstille RNA. Denne information er vital for at forstå livets oprindelse, men undersøger du offentlige skolers lærebøger for at finde bøger, som indrømmer dette, så opdager du, hvad censur er for en størrelse. Knoll fortsætter:

”der er endnu en vanskelighed: nukleotider er chirale, molekyler, hvilket betyder at de kommer i 2 udgaver, som er spejlbilleder af hinanden, som fx dine hænder. RNA kan bygges af højredrejede eller venstredrejede molekyler, men blandede kæder opbygges ikke. Hvordan kunne RNA, som i celler består af udelukkende højredrejede nukleotider have opstået fra fifty – fifty  blandinger af  højredrejede og venstredrejede blokke?  Igen: ingen ved det!

Knoll indrømmer at mange forskere nu søger efter en enklere substans fordi de ikke har fundet en måde hvorpå RNA kunne have dannedes spontant bare en eneste gang. MEN havde der været en enklere substans som virkede kunne det ikke engang have ”båret faklen videre” til RNA, en anderledes substans, som er så vanskelig at lave at selv ikke videnskabsmænd har været i stand til at lave den.

Når man drøfter sammenlignende anatomi påstår evolutionister generelt at alt levende stammer fra en fælles forfader fordi alle har det samme grundlæggende system med DNA information, som styrer cellens liv. Det virker som om de ikke bemærker at deres påstand om at  det første liv kom fra RNA  modsiger deres ”fælles forfader” påstand. Påstanden at før RNA var der et enklere system gør påstanden endnu værre.

De fleste holder sig til den opdigtede historie at RNA dannede den første levende celle idet de påstår at det formede sig på ler, som virkede som en skabelon, som RNA blev bygget op på.

 

De citerer eksperimenter, hvor en videnskabsmand dagligt placerede nye nukleotide byggesten på ler, og nogle korte kæder blev dannet. Når sådan en information filtrerer ned til lærebogsniveau lyder det ofte som om ler satte nukleotider sammen til at danne rigtig RNA. Det gør det ikke, og hvis det gjorde ville det have været vanskeligt at finde en videnskabsmand  til at sætte nukleotider på ler før de første levende celler  fandtes, for RNA er så svært at fremstille at  intelligente videnskabsmænd, som prøver virkelig indædt på kan ikke engang kan få kemikalier til at danne nukleotider (byggestene i RNA). Levende celler er det eneste i naturen, som kan danne nukleotider. Hvis nukleotider faktisk opstod kunne de ikke danne RNA, for RNA kræver alene højredrejede nukleotider og halvdelen af naturligt forekommende nukleotider ville være venstredrejede.

Én lærebog fortæller de studerende en meget værre løgnehistorie: ” RNA kan opstå spontant i vand” hvorfor bruger lærebøger falske påstande som disse til at overbevise studerende om at livet opstod uden en skaber? De ville bestemt ikke forfalske beviser, hvis der fandtes sande beviser, som understøttede deres påstand. Det sårer mig at se ateister bruge den skat jeg betaler til at udbrede deres religion i offentlige skolebøger. Det gør mig endog mere ked af det at se vor regering tillade at ateisme bliver stadfæstet, som vore offentlige skolers og universiteters religion.

De studerende og deres lærere har ingen anelse om at der ikke findes videnskabelige beviser til opbakning for deres ateistiske påstande om livets oprindelse, og der er ingen let måde at tjekke dem på, at få dem til at læse denne hjemmeside er én af de få værktøjer du og jeg har til at bryde ateismens kvælertag på undervisningssystemet.

For rimeligheds skyld skal det nævnes at nogle lærebogsforfattere sikkert ikke var bekendte med at deres påstande var falske. De blev overbevist ud fra andre biologilærebøger. Efter at en opdigtet historie finder vej ind i lærebøger ( fx historien at nukleotider  dannes spontant) finder de vej videre til nyere lærebøger, som fx  Holts Biology, Visualizing Life, 1998(side 192) som tilføjer endnu en påstand: at ikke bare nukleotider  men RNA dannedes spontant  på den oprindelige jord (side 193). Hvis lærebogsforfattere mener de skal understøtte deres synspunkter med opdigtede historier burde de være ligefremme og fortælle om de vanskeligheder deres synspunkter har med videnskabens beviser.

Forfatterne til bogen Rare Earth  tror på abiogenesis og involverer sig i spekulationer over liv i rummet (space), men de nævner faktisk problemerne med fremstilling af RNA:

”Nogle af trinnene, der fører til DNA og RNA syntesen kan kopieres i laboratoriet andre kan ikke….problemet er at komplekse molekyler, som DNA ( og RNA) simpelthen ikke kan samles.

Samler man kemikalier i en glaskolbe tenderer organiske molekyler til at nedbrydes ved opvarmning”

Den abiotiske syntese af RNA forbliver den mest problematiske udfordring for evolution af det første liv, for det er endnu ikke lykkedes for nogen at producere det første RNA. 

Jeg har søgt forgæves efter indrømmelse heraf i High SchoolBiologibøger. Selv lærebøger, som undgår indlysende usande påstande fordrejer ofte deres fremstilling for at få studerende til at tro at RNA opstod spontant fra kemikalier. Nogle gange gør de det ved at nævne veje, som ”livets-opståen” forskere igen og igen har fundet ud af ikke fungerer.

Mange voksne blev først overbeviste ud fra lærebogspåstande om at livet begyndte med lipide coacervater. De blev senere overbevist om at liv kom fra proteiner i stedet. Nu er de endnu mere overbeviste om at det kom fra RNA i stedet. På hvert nyt stade havde de tillid til at det de blev undervist i var sand videnskab. Imidlertid var deres tro aldrig baseret på sande videnskabelige beviser, men på dårlige beviser og opdigtede historier. Hvorfor vil de ikke tro?  Beviserne for at Gud skabte livet bliver konstant censureret ud af lærebøgerne, og kun få finder dem andre steder.

 

En vanskelig opgave for primitivt RNA

Efter at lærebøger har fortalt historien om at RNA dannedes fortæller de hvordan det må have sket. Eftersom der endnu ikke eksisterede celler påstås den forestillede RNA at have udvirket mange af cellens funktioner helt alene. Vi får at vide at det kopierede sig selv, katalyserede dannelsen af proteiner og derefter producerede DNA.Rigtig RNA er ikke i stand til at gøre nogen af disse ting.

Katalysatorer øger  reaktioners hastighed. Cellens evne til at katalysere reaktionerne effektivt er en af hovedforklaringerne på at celler kan fremstille de nødvendigt komplekse molekyler, deres produktionkræver mange trin én efter den anden i en nøje fastlagt orden meget hurtigt. Moderne RNA’s evne til at katalysere er meget begrænset. Protein katalysatorer er ofte flere millioner gange hurtigere, men hverken proteiner eller moderne RNA kan producere  proteiner uden samarbejdet med en levende celle. Påstanden at RNA kunne gøre det alene er overdrevet, men hvis RNA kunne lave proteiner:

 • Hvordan kunne det så være i stand til at fremstille alle de specifikke proteiner, som behøvedes for den første celle, og kun disse?
 • Hvorfor lave de vanskelige?
 • Hvorfor ville de ikke bare fortsætte med at fremstille kopier af de ”lette at lave”

Der er et endnu større problem, hvis naturlig udvælgelse kunne virke på primitivt RNA  og få det til med succes at katalysere dannelsen af de nødvendige kemikalier, hvorfor ville RNA så på dette punkt stoppe med at katalysere disse reaktioner, opfinde proteiner og derefter overgive opgaven til dem? Det ville det ikke, og ikke bare fordi naturlig udvælgelse ikke fører til at ting erstatter sig selv med helt anderledes ting, men også på grund af den komplekse måde proteiner fungerer på. Hvert protein vil forbinde sig og fungere på kun én plads i sin celle, så noget må få den hen til det sted. Dr. Guenter Blobel vandt Nobelprisen for at have fundet de ”adressesedler” der gør cellen i stand til at sende hvert protein til det ene sted i cellen, hvor den kan fungere. Når et protein er på vej til det eneste sted, hvor det kan fungere med proteinerne omkring sig skal det bukkes til at passe perfekt med de andre proteiner omkring sig, hvis ikke hvert eneste protein er adresseret og foldet korrekt, kan det ikke fungere. IBM har lige bygget verdens kraftigste computer for at hjælpe videnskabsmænd med at finde ud af hvordan celler folder hvert protein til at passe med de omkringliggende proteiner IBM forklarer:

Den videnskabelige verden finder  bukning af proteiner  den mest betydningsfulde ”store udfordring” – et fundamentalt problem i videnskab og ingeniørkunst, som har vidtrækkende videnskabelig og økonomisk betydning hvis løsning kun kan fremmes gennem anvendelse af high-performance(højtydende)Computer-

teknik. Proteiner kontrollerer alle cellefunktioner i det menneskelige legeme, opbyger kæder af aminosyrer et protein foldes til en meget kompleks tredimensional facon, som afgør dens funktion. Enhver ændring i faconen ændrer dramatisk et proteins funktion og den mindste ændring i bukningen af et protein kan forvandle et ønskeligt protein til en sygdom

Det faktum at ethvert protein modtager information, som sender det til det eneste sted, hvor det kan bruges og at det på vejen derhen bukkes til at passe   perfekt til at passe på det sted er kraftig bevismateriale, men det er ikke bevis for at en række heldige uheld indtraf for hvert af cellens mange proteiner, men derimod for at det hele blev lavet af en intelligent og mægtig skaber.

kunsten stiger”: For at en celle skal kunne leve er det ikke tilstrækkelig at proteinerne bliver sendt til det rigtige sted og bliver bukket korrekt på vejen. Cellen skal også indeholde den rigtige mængde af hvert protein, det kræver et udførligt kontrolsystem, som tænder og slukker for celleaktiviteten på lige det rigtige tidspunkt. Systemer til at kontrollere proteiner ville ikke have været til nogen gavn før proteiner eksisterede, men hvis RNA kunne producere proteiner før  kontrolsystemerne til at slukke for produktionen var på plads, så ville det have proppet den første celle sådan med proteiner at det ville have dræbt den.

Hvis proteiner blev produceret af RNA, som ateister tror, ville vi forvente:

 • At der overvejende var de proteiner, som er lette at producere
 • Proteiner, som ikke var bukkede ordentligt
 • Proteiner uden de rette ”adressesedler”
 • ·   Dødelige mængder af proteiner, hvis produktion cellen endnu ikke var programmeret til at slukke for på det rette tidspunkt.
 • Proteiner og andre kemikalier, som ikke var brugbare for cellen
 • Proteiner med blandede venstredrejede og højredrejede aminosyrer

Skulle abiogenesis være sandt måtte en række begivenheder indtræffe, som ikke kan forekomme uden en designer. Ikke alene peger beviserne ikke på at livet opstod tilfældigt, men at det blev sat i gang af en intelligent skaber

Hvor længe?

Selv ateister har længe anerkendt at oddsene imod abiogenesis er astronomiske. I mange år troede de alligevel at der var tid nok til rådighed til at overvinde oddsene imod det. Næsten ingen oplyste ateister tror det i dag! Hvorfor?

 • Lipider proteiner DNA og RNA nedbrydes alle over tid. T tillæg  skifter DNA, RNA og proteiner  efterhånden over til at være fifty – fifty højre og venstredrejede derfor ville enormt lange tidsperioder ikke være tilstrækkelige til opbygning af store mængder  af nogle af de dele celler behøver selv om de så kunne dannes i naturen
 • Evolutionister siger at bakteriefossiler er blevet dateret til en alder af 3,55 mia. år – ikke længe efter at jorden kælede så meget af at liv kunne eksistere for 3,8 mia. år siden. Mange evolutionister mener at efter at den første celle blev dannet tog det hundreder af mil. Af år før den første bakterie blev dannet. Hvorfor? Bakteriefossiler, de har dateret til at være ældre end andre ser ud til at være identiske med nulevende bakterier. Den tid der var til overs for dannelsen af de første bakterier er så kort at Nobelprisvinder de Duve har skrevet:

”Det er nu almindeligt accepteret at hvis liv opstod ved naturlige processer… må det have sket meget hurtigt, snarere i løbet af årtusinder eller århundreder, måske endda på mindre end en million år”

Hvis kemikalier  kunne danne levende celler på kort tid burde videnskabsmænd være i stand til at fremstille en celle i laboratoriet. De kan ikke engang fremstille RNA eller DNA de kan ikke engang lave de Nukleotider RNA og DNA er lavet af!

Andre evolutionister indser umuligheden i at liv kunne opstå spontant på jorden. De påstår så i stedet at livet kom hertil fra en planet, men problemerne vi oplever her ville være de samme på andre planeter.

Ideen om at liv opstod på andre planeter tilføjer bare yderligere problemer: De lange tider til rejsen hertil  i ekstrem kulde igennem dødelig stråling og den voldsomme varme kollision med jorden.

Hvis du stadig tror  de opdigtede historier om at lipider proteiner og RNA dannede det første liv her på jorden, så kan du sætte det i det rette perspektiv ved at indlede fortællingen med ordene ” engang for længe længe siden” Hvis du tror livet kom hertil fra en planet i rummet, så kan du indlede med  ” engang for længe længe siden langt langt borte”

 

Information

Den primære opgave for DNA og RNA er at oplagre og overføre information. På computersprog kan vi tænke i de baner at vi kalder DNA og RNA for hardware medens informationen de indeholder, er software. Både celler og computere er udstyrede med instruktioner, der styrer deres funktion. Hvor kom disse instruktioner fra?  Og hvor kom dataerne fra, informationen, som styrer fremstillingen af proteiner og administrerer cellens virke?

Ateistiske ”livets – opståen” forskere har knoklet i årevis for at  fin de en måde hvorpå hardwaren kunne opstå naturligt Deres forskning har bare afdækket endnu flere hindringer for spontan generation af DNA og RNA. At dømme efter deres skrifter, så undgår de fleste ”livets – forskere softwarespørgsmålet. Hvis vi bare kan vise at hardwaren ikke havde en skaber (synes nogle at håbe) så kunne softwaren have skrevet sig selv. Nogle foretrækker ideen at opståen”softwaren kunne have kommet fra ler eller ursuppen eller sollys, men hvordan kunne nogen af disse have indeholdt informationen til dannelsen af en celle? Der er ingen computere, der skriver deres egen software. Det gør programmører. Derefter indlæser vi vore egne data. Information kommer altid fra hjerner aldrig fra stof eller energi. Når arkæologer finder gamle bøger eller inskriptioner véd de at det ikke har skrevet sig selv. Jeg kender ingen videnskabsmand, som vil modsige mig dér, men selv den enkleste celle indeholder mere information end nogen gammel bog. SETI instituttet bruger kæmpe teleskoper for at søge efter intelligens i verdensrummet, men ér der intelligent liv derude? SETI forskerne (inklusive de ateistiske) regner med at der ikke er nogen undtagelse til reglen om at information altid kommer fra intelligente væsener. DNA laver ikke proteiner eller udfører andre daglige aktiviteter i cellen den indeholder informationen, som fortæller resten af cellen. Hvordan den skal gøre det. Når en celle fremstiller et protein kopieres lidt af informationen fra DNA til RNA. Eftersom RNA ikke helt er det samme (kemisk), som DNA bliver informationen kopieret lidt anderledes således at informationen er uforandret. Med mindre evnen til at kode informationen i RNA-sprog havde været til stede ville den første celle indeholdende både RNA og DNA dø da den ikke kunne overføre information korrekt. Når et RNA molekyle ankommer med den rigtige information til at danne et protein, så sammenkædes venstredrejede aminosyrer i den rigtige rækkefølge for at lave dette specifikke Som at videregive den samme information på Engelsk spansk og kinesisk, så er informationen til dannelsen af et specifikt protein det samme når det videregives af RNA og DNA og udtrykkes i et protein

ingen af trinnene i overførslen af information ville have gavnet cellen uden de andre, så ingen af dem kunne have udvikledes ved naturlig udvælgelse. Alle skulle være til stede på én gang for at den første celle skulle fungere. Ateister tror på utrolig heldige uheld, Jeg tror på Gud.

Ateister tror at celler udvikledes fra kemikalier, så de er stærkt motiverede til at tro at de første celler var meget enkle. I håbet om at bevise deres synspunkt har de forsket i hvor få gener en celle kan have og stadig leve. Ifølge Lurquin er tallet ca. 300. Spetner siger at hvis symbolerne for en bakteries arvemasse blev skrevet i almindelig størrelse skriftville det fylde en bog på 1000 sider. Måske vil du påstå at dette tal er højt sat; at den første celle havde mindre information. Evolutionistens problem er ikke hvor meget information, men at den første celle ikke kunne fungere uden en vis mængde information. Hvor fik den det fra?

For at få det til at se ud, som om det ikke er noget problem skriver evolutionister til mig om eksotiske nye definitioner på information. Nogle ligestiller information i DNA med tendensen i atomer i visse mineraler til at krystallisere, som quartz. Til forskel fra krystaller kan DNA og RNA bære en hvilken som helst meddelelse/information. Deri minder de mere om et blankt stykke papir end et krystal. De kan fx bære informationen til at danne mange forskellige proteiner. Den første ordbogs-definition på information er ” viden kommunikeret eller modtaget” den anden er ”viden tilegnet ved studier” Celler indeholder kyndig information, som fungerer perfekt til fremstilling af de celledele, videnskabsmænd endnu ikke kan fremstille i laboratorier. Hvis en intelligent videnskabsmand efter års studier afkoder instruktionerne og laver celledele i sit laboratorium. Vil han så have bevist at der ikke behøvedes intelligens? Næppe! Han har bare tilføjet beviser til det fakta at en meget intelligent skaber brugte virkelig information. Hver celle producerer meget komplekse dele, som aldrig dannes udenfor cellen. Hvorfor? Fordi deres DNA indeholder instruktionerne til fremstilling af disse komplekse dele og andre dele af cellen følger disse instruktioner. Sådanne komplekse instruktioner kommer kun fra hjerner. Gud er utrolig intelligent.

Maskiner

Inden du læser dette afsnit kan det anbefales at installere Quciktime Player I ethvert tilfælde, hvor oprindelsen af en maskine er kendt, er den konstrueret af en designer. Det gælder for rumfærgen, men også for din cykel. Celler er fyldte med små maskiner kaldt molekylære maskiner.

Deres forskellige dele arbejder sammen på at udføre opgaver, som ingen enkeltdele kunne udføre alene.

Nogle af maskinerne er som små, men meget effektive motorer, der drejer ting rundt, andre transporterer dele rundt i cellen. Ribosomerne er små maskiner, der sammenkæder aminosyrer til proteiner, for at sammenkæde dem samarbejder forskellige typer proteiner med RNA og benytter instruktionerne i DNA’et. Ved hjælp af moderne computeranimation kan dette illustreres på denne videosekvens   

Hvis der blev produceret for meget eller for lidt af et protein ville cellen dø, så andre typer maskiner regulerer processen ved at tænde og slukke for processen. En af disse bruger specifikke dele af DNA’et kaldet ”regulatory DNA sequences” (regulerende DNA dele). DNA’et kan imidlertid ikke selv tænde og slukke for proteinproduktionen. Hver eneste regulerende DNA del arbejder med et specifikt protein, som bukkes perfekt til at passe til det rigtige sted på DNA’et og arbejde sammen med det. DNA’et og proteinet arbejder sammen og danner en maskine, som regulerer produktionen af protein. De danner en ”kontakt”, der tænder og slukker for produktionen på de rigtige tidspunkter. Hverken de regulerende DNA dele eller de regulerende proteiner kan fungere uden de andre. For at finde de rigtige steder på  DNA’et skal hver af de regulerende proteiner have en fuldt fungerende ”adresseseddel”, som sender den til det eneste sted på DNA’et, hvor det passer og fungerer på vejen skal det bukkes korrekt, ellers passer det ikke når det kommer frem.

Tilføj nu dette: Hvis maskinen, der producerer proteiner havde været i stand til at fungere før tilstedeværelsen af regulerende proteiner ville den løbske produktion have dræbt cellen. På den anden side er regulatoren halvt protein og ville have været ubrugeligt til dets protein eksisterede. Cellen kunne ikke have fungeret før både DNA’et og regulatoren var fuldt funktionsdygtige. Mange af cellens andre maskiner er fuldt ud lige så vitale for cellens eksistens Behe citerer Darwin:

Hvis det kunne demonstreres at noget komplekst organ eksisterer, som umuligt kunne have opstået gennem talrige små forandringer, så ville min teori fuldstændig falde fra hinanden

Behe kalder enhver maskine, som ikke kan fungere hvis én eller flere dele mangler eller er sat forkert sammen for”ireducérbar kompleks”. Fjernes en hvilket som helst

Komponent i en ireducérbar kompleks maskine 

Vil den ikke fungere. Ikke alene indeholder cellen maskiner, som i sig selv er ireducérbar komplekse, men de skal arbejde sammen med andre maskiner i cellen. Hvis man fjernede enten maskinerne, der laver proteiner eller regulatorerne, så ville ikke én af de andre maskiner, som er afhængige af proteiner fungere. I tilgift kunne ingen af disse maskiner fungere efter den første generation uden maskinerne til at åbne og dele DN’et, så cellen kanreproducere sig selv. Hvis alle andre maskiner fungerede, men pumperne og kanalerne icellemembranen ikke fungerede til at lukke næringsstoffer ind, så ville ingen af disse maskiner betyde noget. Med tid og forskning kunne vi lægge maskine efter maskine til listen over maskiner, som kun kan fungere, hvis andre maskiner virker. Hvis en imaginær første cellemanglede blot én af disse maskiner kunne den ikke fungere. Maskinerne er gensidigt afhængige af hinanden. Derfor kunne de ikke have udviklet sig trin for trin. Skulle den første celle fungere måtte alle maskiner opstå på én gang.

Gennemtænk dette: Hvis bare é lille vigtig del af en maskine manglede ville maskinen ikke fungere, og cellen kunne ikke leve. Sammenlign det med en flyvemaskine. Fjerner man bare én vinge vil den ikke fungere, men selv om den har alle sine vinger vil den ikke fungere hvis styresystemet ikke fungerer

 Her er min pointe: Hvis alle hovedkomponenterne er til stede men bare en enkelt vigtig del, som styresystemet mangler, så kan flyvemaskinen ikke flyve. Akkurat, som flykonstruktøren måtte inkludere alle vigtige dele måtte cellekonstruktøren også gøre det. Vi kender ingen  delene opbyggedes graduelt uden én til at styre processen. Dette er bevismateriale. De, der hævder at den første celle var en undtagelse honorerer deres forudtagenhed komplekse maskiner, hvor over alt andet. Selv ateister indrømmer at alle andre maskiner fra trillebørere til vaskemaskiner har intelligente designere, kun i tilfældet med maskiner i cellen kræver deres hengivenhed til materialisme at de gør en undtagelse. Deres attitude stammer fra en tid, hvor man troede at celler var enkelt ”klister” i en sæk. Fortsat forskning og bedre mikroskoper har fortsat med at afdække et lag af kompleksitet efter det andet. De utroligt velkoordinerede maskiner i cellen er den værste undtagelse de kunne gøre. Hvis en ateist påstod at et sofistikeret ur opstod ved en række uheld ville vi nok undre på hvordan han kunne tro på noget der i den grad er imod realiteterne, men at sige dette om cellens maskiner er endnu værre end at sige det om et ur, som justerer sig selv i overensstemmelse med en satellit. Koordinationen af de molekylære maskiner er langt mere komplekse.

Hvis ateister ønsker at bringe sig selv i sådan en åbenlys konflikt med realiteterne skulle jeg måske ikke beklage mig, men hvorfor vil de absolut trække skolebøger med sig ud på så tynd is? Kan de ikke se, at de vil falde igennem? Det er min bøn at du vil forstå og handle på din nyfundne viden og lade Gud føre dig ind i den mest vidunderlige af alle relationer at du må lære Gud at kende og komme til at passe med ham, som en regulerende maskine passer med det stykke DNA den er lavet til

Konklusion

Mange, der afviste Gud gjorde det fordi de troede det var nødvendig for at følge videnskaben, men lad os se det i øjnene. Mange af de argumenter, der blev brugt til at overbevise dig om evolution er forkerte. Fx har Haeckels fostertegninger været brugt i lærebøger i stort set alle de 150 år, hvor man har vist at de var forfalskede. Jeg har citeret en række usande udtalelser fra nuværende lærebøger, jeg har også påpeget eksempler på en række ned-ad-bakke evolutions eksempler, der bruges til at bevise op-ad-bakke evolution. Hvis op-ad-bakke beviser havde fandtes ville evolutionister have brugt det. Nogle angriber Bibelen, når jeg viser dem usande eller fordrejede påstande, som førte dem til at blive ateister. De påstår at Bibelen heller ikke kan være sand. Kan den? Det mest berømte og mest brugte eksempel herpå er at det var umuligt for Adam og Evas sønner at få hustruer, da den eneste kvinde var deres mor. Medens der kun nævnes 3 sønner af Adam og Eva i 1. Mosebog kap. 3 og 4 så siger 1. Mosebog 5,4 at Adam fik sønner og døtre. Adams sønner kunne gifte sig med deres søstre.

  De fleste kulturer tillader ikke at nære slægtninge indgifter sig fordi deres børn ville arve de samme mutationer fra begge deres forældre og derved øge risikoen for genetiske sygdomme.Eftersom disse sygdomme opstår ved kopieringsfejl i DNA ved formering, så akkumulerer de løbende og var ikke til stede i begyndelsen. De fleste andre emner, hvor Bibelen bliver angrebet på har også enkle forklaringer. Der er megen sund bevismateriale på at Bibelen er inspireret af Gud og ikke bare er en menneskelig bog. Fx er der mange specifikke profetier skrevet længe før deres opfyldelse:

Hundrede af år før sin fødsel blev det profeteret

·        At Kristus skulle være af Davids slægt (Esajas 9,6-7 og Jeremias 33,15-16)

·        Han skulle fødes i Betlehem (Mika 5,2)

·        Han skulle dø for vore synder (Esajas 53,4-6) med hænder og fødder gennemstungen

·        Og at soldater ville dele hans kappe og kaste lod om den (salme 22 16-18)

·        Jeg, som oversætter har lyst til at tilføje  dette

Undersøg dem sagde Jesus, og tro mig, når jeg siger at jeg er i faderen, og faderen i mig.  Eller også tro mig for gerningernes skyld. Han talte om de  mirakler, som tilhørerne havde set ham gøre, men at inspirere Bibelens forfattere til at skrive nøjagtige profetier er et andet eksempel på Guds gerninger. Et andet er skabelsen af liv.  De stærke beviser på hans skabermagt leder os til tro på Jesus Kristus og hans Fader. Tro på Jesus Kristus er meget vigtigt da det afgør vor fremtid:

”Den, som tror på Sønnen, har evigt liv; den, som ikke lyder Sønnen, skal ikke se livet, men Guds vrede bliver over ham” ( Joh 3,36)

Medens Bibelen lover evigt liv til dem, der tror på Jesus Kristus, så siger den også at dette vil blive bekræfter her og nu:

”Derfor, hvis nogen er i Kristus, er han en ny skabning; det gamle er forbi, se, noget nyt er blevet til!” (  2 Kor 5,17)

Vi ser faktisk alkoholikere og stofmisbrugere slippe deres laster og begynde at behandle deres hustruer ogfamilier med kærlighed og respekt efter at være kommet til tro. Mange tyve er kommet til tro på Jesus og har stoppet stjæleriet og er begyndt at arbejde og forsørge sig selv og hjælpe andre. Da jeg læste på universitetet levede min værelseskammerat (på kollegiet) et så eksemplarisk liv at jeg ikke var i stand til at se bort fra det da han forklarede mig ud fra Bibelen, at jeg skulle tro på Jesus, som min frelser. Hans levevis imponerede mig, men jeg stod fast på mit at jeg kunne nå til Himlen ved at leve et godt liv. For at vise ham at jeg kunne forsøgte jeg at gøre det. Jeg gjorde et alvorligt forsøg, men det mislykkedes ynkeligt. Der var en bestemt synd, som var meget pinlig for mig. Jeg forsøgte at styre det, men kunne ikke. Derefter forsøgte jeg at overbevise migselv om at hans levevis var et resultat af hans udsædvanligt stærke personlighed – ikke Guds virke i hans liv. Til slut gav jeg efter for hans invitationer til at komme med til ungdomsmøde i hans kirke, her fandt jeg en hel flok unge, som ham og mange fortalte hvordan Jesus havde forvandlet deres liv, da de kom til tro på Ham. Inden længe blev jeg overbevist om at Guds virke i deres liv var virkelighed og inden længe overgav jeg mig og kom til tro på Jesus også. Fra den dag ændredes mit liv radikalt til det bedre akkurat, som Bibelen sagde det ville. Jeg så med forbløffelse, hvordan Gud friede mig for dén synd jeg selv havde forsøgt så hårdt at få styr på. Bibelen siger:

”Thi således elskede Gud verden, at han gav sin Søn den enbårne, for at enhver, som tror på ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv. v17 Thi Gud sendte ikke sin Søn til verden for at dømme verden, men for at verden skal frelses ved ham. v18 Den, som tror på ham, dømmes ikke; den, som ikke tror, er allerede dømt, fordi han ikke har troet på Guds enbårne Søns navn.” (Joh3,16-Joh3,18)

Den dårlige nyhed i dette citat er at de der ikke tror allerede er fortabte. Se på dit liv, og du vil indse at du også har syndet. Tror du på Jesus, som din frelser? Den der ikke tror, er allerede fortabt.

Den gode nyhed i dette citat er at Gud elsker dig, og at hvis du vil tro på at Jesus vil frelse dig og give dig evigt liv, så er det ikke bare en abstrakt idé. Når du tror på Jesus vil Gud give dig bevis på at du ikke længere er fortabt, han vil ændre dit liv her og nu. Tro på ham, som frelser, og du skal se det.