Kapitel 4 - Kan evolution udvikle nye organer?

 

Darwin observerede  at det er normalt med forskelle på individer. Nogle mennesker har sort hår nogle blondt. Nogle er store nogle er små. 

DarwinTroede at  fordi naturlig udvælgelse  vedbliver med at eliminere individer med mindre brugbare egenskaber har elefanter udviklet sig fra encellede  dyr. Senere blev Mendels arvelighedslove kendte   og hjalp os med at forstå  hvordan arveegenskaber bliver blandet og givet videre til afkommet. Som resultat af disse love indså videnskabsfolk at processen kun genblander de samme gamle arveegenskaber, som altid har været tilstede. Intet nyt bliver tilføjet, som kan forårsage at en bakterie bliver til en biokemiker. På grund af dette måtte Darwins ide om hvordan evolution finder sted nytænkes. Evolutionister tror nu at mutationer er kilden til ny information, som giver koderne til nye proteiner mere end at det er en genblanding af de gamle informationer. Neodarwinister tror at mutationer er  den grundliggende kilde til nye genetiske instruktioner, som – begyndende med en enkelt celle – har produceret forskellige planter og dyr  inklusive de højtudviklede arter. De tror også at mutationer, som er forbedrede gennem naturlig udvælgelse førte til alle de forskellige organer, som hænder, gæller, hjerner osv., som den første celle ikke havde, men nu har. Disse mutationer er tilfældige kopieringsfejl i cellens DNA instruktioner i overgangen til næste generation.

antallet af kopieringsfejl øges ved bestråling og andre former for skader.

 

Mutationer er normalt ”ned-ad-bakke”

Tusinder af sygdomme vides at være forårsaget af mutationer. Disse mutationer er imidlertid ”ned-ad-bakke” mutationer. Man har aldrig observeret mutationer, som tilføjer kompleksitet eller nye gener indeholdende ny brugbar information, som kunne samarbejde til udviklingen af det første hoved, hale, hånd eller andre kropsdele, som ikke før eksisterede. sandsynligheden for at tilfældige mutationer skulle forårsage komplekse forbedringer på levende væsener er ca. Den samme, som for at en forfatters kat skulle skrive bedre kapitler i hans nye bog ved at vandre rundt på hans tastatur. Du tror ikke på at  tilfældige uplanlagte hændelser  skriver bedre bøger eller at et trafikuheld opfandt et bedre hjul, hvorfor så tro at tilfældige mutationer udviklede din hjerne? Eller bare din venstre lille tå

På nær visse mutationer, som er neutrale, er næsten alle skadelige. Encyclopedia Britannica gør det klart: 

 

"De fleste mutationer viser sig imidlertid at være ødelæggende  og fører ofte til en forringelse eller organismens død. For at illustrere dette kan man sige at det er højest usandsynligt at man  kan forbedre funktionen af et fint sofistikeret. mekanisk ur ved at kaste det ud fra toppen af en høj bygning. Uret vil måske gå bedre, men det er højest usandsynligt. Organismer  er så langt finere ”mekanismer” end det fineste ur at enhver tilfældig forandring endnu mere sandsynligt vil være fatal".

 

  

Rigeligt med beviser understøtter Encyclopedia Britannicas  påstand. Tilfældige fejl i kopieringen af DNA  giver virkelig defekter - ”ned-ad-bakke” evolution. ”Op-ad-bakke” evolution, den slags, som påstås at begynde med en enkel encellet skabning og udvikler aber og redwood træer er ikke baseret på beviser, men på tro på evolution. Hvis ”op-ad-bakke” mutationer  sker, så er der ingen, som kan fremvise et eksempel. De, der er uenige heri henviser normalt til seglcelleanæmi! en ofte fatal arvelig sygdom blandt mennesker, som ødelægger de røde blodlegemers form. De ødelagte blodlegemer bærer ikke ilt så godt, men de gener, som ødelægger de røde blodlegemer giver en vis modstandsdygtighed overfor malaria, og denne modstandsdygtighed er den mest almindeligt anvendte illustration af godartet mutation fra evolutionisters side. Medens mutationen har en positiv side, er den så virkelig positiv? Selv, hvis du synes den er, så er mutationen ikke en ”op-ad-bakke” mutation, den ødelægger blodlegemernes form og gør dem mindre effektive til at udføre deres funktion og  udvirker ikke ”op-ad-bakke” evolution. Hvis ”op-ad-bakke” mutationer findes, så er de stærkt i undertal i forhold til  skadelige mutationer, som Encyclopedia Britannica så smukt udtrykker det

Her er et eksperiment du selv kan udføre. Stråling øger antallet af mutationer køb en kasse med atomaffald og stil den under din seng, måske vil de børn du får  være superudviklede genier – Regn dog ikke med det.

 

Bananflueeksperimenterne

Mange laboratorieeksperimenter er blevet gennemført for at studere evolutionseffekten af mutationer på bananfluer. Eftersom videnskabsmændene kan bevare de mutationer man ønsker at bevare håber mange at se gode mutationer gradvist ”løfte” bananfluen” til et højere niveau idet de udvikler nye organer og andet, som evolution hævdes at udvirke. Mutationerne, som er blevet resultatet forårsager en lang række defekter. Selv om evolutionister mener at positive mutationer forekommer, har de været vanskelige at påvise. De der er uenige med mig nævner gerne mutationen, der kopierede generne for vinger på en bananflue og tilføjede et ekstra sæt vinger. De hang ned, kom i vejen og fungerede ikke. Og ville blive udelukket af naturlig udvælgelse. De ubrugelige vinger hjælper os faktisk til at forstå, hvad der kræves for at udvikle nye organer. Skulle mutationer have skabt de nye gener for vinger, skulle de også have tilføjet koderne til mange nye proteiner til muskler, nerver blodtilførsel osv. Alt skulle samarbejde fra begyndelsen. For at duplikere vinger der allerede virker kræver bare at kopiere generne fra hele ”pakken”. Skulle mutationer skabe gener for vinger, der ikke før havde været ville det kræve et komplet sæt nye gener. I bananflueeksemplet blev generne til de andre organer ikke duplikeret, så vingerne fungerede ikke. Mutationerne i bananfluerne gik ikke i retningen af at udvikle mennesker fugle eller bare sommerfugle. De tilføjede ikke engang nok til at tilføje brugbare nye organer. De duplikerede ikke engang nok af de allerede eksisterende vinger til at de nye vinger kunne fungere. Den berømte Franske Zoolog Pierre Grassé skrev:

 

"Bananfluen (Drosophila melanogaster), genforskernes ynglinge-insekt, hvis geografiske, biotopiske, bymæssige og landlige gentyper nu kendes ud og ind; synes ikke at have ændret sig siden den allerfjerneste fortid."

 

Eftersom bananflueeksperimenter ikke gav de ønskede resultater begyndte man at bruge e. koli bakterier. Bakterier får nye generationer langt hurtigere end bananfluer. Resultaterne? Ifølge Grassé:

 

Læseren vil sikkert være enig i at det er mildest taget overraskende at ville bevise evolution og afdække evolutionens mekanismer og så vælge et materiale, som stort set blev stabilt for 1 mia.

 År siden.

På det seneste har evolutionister endda  oplyst om bakteriefossiler i klipper, som dateres til at være 3,55 mia. år gamle og disse fossiler ser ud til at være identiske med nulevende bakterier. De er angiveligt ikke mere udviklede end de, der levede for 3,55 mia. år siden.   

David DeWitt beskriver, hvad der ville kræves for at evolutionsteorien skulle være sand:

vellykket makroevolution forudsætter tilføjelsen af NY information og NYE gener, som producerer NYE proteiner, som findes i NYE organer.”

 

Vigende mutationer

 

Lærebøger underspiller ofte proportionerne af skadelige mutationer og postulerer: "Naturlig udvælgelse eliminerer de skadelige mutationer". Imidlertid er ca. 2/3 af alle mutationer vigende! Vigende mutationer kan ikke hurtigt elimineres, for naturlig udvælgelse kan kun eliminere de sygdomsramte generationer. Ikke de 2/3, som bærer sygdommen videre uden selv at blive påvirket. Dette lærebogscitat taler sandt:

 

Fordi den naturlige udvælgelse kun fungerer på gener, når de reelt giver sig til udtryk, er den meget langsom til at fjerne de skadelige mutationer.

 

Klaser af Mutationer

At udvikle et nyt organ ville kræve en hel række mutationer, som gav koderne til muskler nerver knogler osv. Alt sammen koordineret i det nye organ. De forskellige dele i det nye organ skulle opstå ca. samtidig og virke sammen for at nogen vigtig del kunne elimineres. Hvis mutationer opstod, som gav koder til de nye nødvendige dele, men ikke de dele, som nødvendigvis måtte arbejde sammen med dem, ville de ikke gavne. Hvad ville det gavne med nye knogler uden muskler til at bevæge dem, blodforsyning og nerver til musklerne osv. Mutationer, som ikke virker bliver elimineret af naturlig udvælgelse. Kunne en stor klase af mutationer på én gang løse problemet? Eftersom flertallet af mutationer er skadelige ville klasen langt overvejende indeholde  skadelige mutationer, som ville udvirke genetiske sygdomme. Naturlig udvælgelse eliminerer skadelige mutationer ved at eliminere hele organet, som indeholder dem, så organismer, der modtager klaser af mutationer, udvikler sig ikke men dør.

 

Punktmutationer

Små mutationer, som kun udvirker ændringer i én aminosyre i ét protein kaldes punktmutationer Eftersom klaser af mutationer har tendens til at dræbe organismer, der modtager dem, anses punkt-mutationer for at være de vigtigste for evolution. Individet, der modtager en punktmutation overlever ofte. Drake siger:

Individer, som oplever punktmutationer har god mulighed for at overleve og reproducere sig, hvorfor punkt-mutationer 

 muligvis  videreføres og påvirker kommende generationer. Med hensyn til menneskeligt afkom er der derfor mulighed for at positive punktmutationer  overstiger skadelige mutationer i kromosontal eller arrangementer.

 

Punktmutationer overlever ofte, men hver punktmutation påvirker kun én aminosyre i ét protein – ikke nær nok til at producere et nyt organ. Indtil et nyt organ er komplet nok til at være til nytte for det Individ det befinder sig i er der tendens til at det bliver elimineret, så det er usandsynligt at punktmutationer nogensinde får udviklet nye organer.

Når vi først har indset at hverken punktmutationer eller større klaser af mutationer kan producere nye organer, indser vi hvorfor bøger, som er fortalere for evolution bruger ned-ad-bakke og horisontale  eksempler i stedet for op-ad-bakke eksempler. Hvis du bliver undervist i at mutationer kan forårsage evolution vil et ikke-for-truende spørgsmål til din lærer være: ”blev nye organer udviklet ved punktmutationer eller ved klaser af mutationer?” alt efter svaret kan du citere et afsnit fra denne hjemmeside. Insistér eller saboter ikke undervisningen, få bare folk til at tænke.