Kapitel 3 - Sammenlignende anatomi

 

 

Du ligner en abe. Dette er ikke helt sandt, men der er visse lighedspunkter. I har begge 2 arme, 2 ben og ét hoved, men der er mange forskelligheder. På grund af lighederne siger evolutionister gerne enten at mennesket udviklede sig fra aberne ( australopithecus foretrækkes) eller at aber og  mennesker udviklede sig fra en fælles stamfader.

 Jeg benægter ikke at ligheder kan indikere familiebånd. Du ligner måske din far. Men ligheder har ofte en helt anden betydning. Foran mig ligger  en række bøger. Blandt disse er 2 næsten ens. Indbindingen er ens, papiret er af samme type, kun tykkelsen er forskellig. En, der intet kender til bøger kunne måske tro at  den tykke bog udviklede sig fra den tynde. Den virkelige grund til  lighedspunkterne er dog at udgiveren  designede en stil, som han bruger til bøgerne i denne serie. Evolution er kun en af flere mulige årsager til  lighedspunkter. Det at begge opstod i tankerne hos den samme designer  er ofte den virkelige grund til lighedspunkter i design. Lighedspunkter i design beviser ikke et der ingen designer er. Husk dette, når evolutionister hævder at vide at alt liv opstod fra en enkelt celle  fordi alt liv  er baseret på det samme DNA system. Mange af dem, som hævder  at denne lighed i design  er bevis på at alt liv udviklede sig fra  en oprindelig celle vender senere rundt og modsiger sig selv med påstande om at liv begyndte med RNA og DNA kom senere. Andre evolutionister, som ved at hverken  RNA eller dets  DNA nukleotider kan dannes uden forudgående liv hævder at det første liv må have været en eller anden  anderledes substans  meget enklere  end både RNA og DNA.

  Tænk et øjeblik over evnen til at flyve. Det ville være højest usandsynligt at evolution   skulle kunne frembringe denne færdighed. Det kræver  samtidig opståen af færdigheder i hjernen nerverne senerne musklerne blodårerne knoglerne osv.  Evolutionister siger generelt at naturlig udvælgelse gradvist udviklede hver del, men naturlig udvælgelse kunne intet gøre for udviklingen en fjer eller muskel eller noget af det andet før alle dele virkede og var så godt koordinerede at fuglen allerede kunne flyve.

Det, der gør flyveevnen et endnu større problem for evolution er at  det findes i mange forskellige former for liv: 

 

  • Insekter
  • Fugle
  • Dinosauere
  • Flagermus

 

Evolutionister siger at intet dyr med vinger udviklede  sig fra  et andet bevinget væsen, men alle udviklede sig fra en fuldstændig forskellig forfader uden vinger. Hvis dette er sandt, hvorfor finder vi så ingen beviser på dette blandt fossilerne? De ældste fossiler af Flagermus insekter flyvende Dinosauere og fugle er fuldstændig færdigudviklede.  Deres ligheder forklares bedst ved at indrømme at de blev designet af den samme Gud.

Evolutionister beder os tro at lighederne mellem fugle og Flagermus  ikke er udtryk for nogen som helst  forbindelse medens de samtidig beder os tro at lighederne mellem mennesker og aber  viser at de er udviklet fra den samme forfader.