Kapitel 2 - Genlever et foster sin evolution?

forside

Ernest Haeckel (Darwinist), troede at ved opstarten på nyt liv, gennemlever fosteret de forskellige stadier af dets evolutionshistorie. Han kaldte denne ide for den biogeniske lov og gjorde den populær ved en række tegninger, som stadig bruges til at overbevise evolutionsstuderende.

 

Forfalskede tegninger

Haeckel tegnede fostrene, som han mente de  burde have set ud  hvis hvert foster passerede igennem de samme stadier, som dets forfædre gennemgik i sin evolutionshistorie. Disse tegninger blev så præsenteret, som bevis på at at foster faktisk gennemgår de samme stadier, som dens art har gennemgået  i sin udvikling frem til det nuværende stadie. Dette stadie skulle efter sigende vise at mennesker udviklede sig fra fisk, og at som det menneskelige foster vokser gennemlever hvert menneske dette stadie. Tegningerne blev afsløret, som forfalskninger af en række videnskabsfolk allerede i 1874, medens Haeckel endnu levede. På trods af denne afsløring fremstilles Haeckels teori stadig ofte, som en videnskabelig lov. Nogle af hans tegninger findes stadig i lærebøger. 

 

Haeckel's tegninger sammenlignet med Richardsons fotografier. Fig. 1 

 

I I bogen ”evolutionens ikoner" kritiserer dr. I biologi Jonathan Wells 7 lærebøger i biologi udgivet  i 1998-1999, som bruger Haeckels tegninger. På trods af at Haeckels tegninger er afslørede, som forfalskninger tror selv i dag mange evolutionister at de er sande. Jonathan Wells skriver:

 

"Lærebogsforfatter Douglas Futuyama sendte i år 2000 en besked til  et Kansas city Internetforum, som svar på en kreationists anklage for at lyve ved at bruge Haeckels  i sin lærebog ”Evolutionary biology” fra 1998 [for videregående universitetsniveau] som sit forsvar forklarede Futuyama at indtil han læste kritikerens  beskyldning havde han været ubekendt med uoverensstemmelserne mellem Haeckels  tegninger og virkelige fostre"

 

Selv om  Futuyama er en velkendt, velinformeret og højt respekteret evolutionist, så ville han sikkert aldrig være blevet klar over forfalskningen, hvis ikke en kreationist havde informeret ham pr. e-mail.

Nogle få ærlige evolutionister fortsætter med at afsløre forfalskningen og udstille den. F.eks. M. K. Richardson, som opdagede forfalskningen og  i 1998 udstillede den i bladet Science idet han skrev:

 

 

"Haeckels tegninger fra 1866 er grundlæggende forfalskede, for at understøtte dette synspunkt har jeg bemærket  at hans ældste fisketegning  er sammensat af stykker fra forskellige dyr – nogle af dem mytiske. Det er ikke urimeligt at karakterisere dette som bedrag. Senere udgaver af Haeckels tegninger  er mere korrekte....desværre er det de afviste tegninger fra 1866, som bruges i så mange britiske og Amerikanske lærebøger i dag."

 

      Richardsons artikel i Science forårsagede en strøm af breve til bladets redaktør med påstande om at siden fosterbeviset bruges i så mange lærebøger, så må det være sandt. Jeg fulgte diskussionen, hvor Richardson besvarede brevene med flere artikler i  Science. De få, som læste dette blad blev tilsyneladende overbeviste fordi strømmen af breve, som protesterede mod Richardsons artikel endelig stoppede. Nu vil tingene sikkert fortsætte som hidtil indtil en anden videnskabsmand  opdager forfalskningen, bliver foruroliget over at være blevet bedraget , og skriver en ny artikel  i et andet blad. I skrivende stund  har dette bedrag omvendt mennesker til evolutionisme i 150år. 

      Det får én til at undre på om lærebøgerne  stadig ville bruge disse falske beviser til at overbevise mennesker om evolution. 

Hvis der eksisterede sande beviser? 

For at undgå kritik bruger nogle lærebøger korte svært identificerbare  udsnit af Haeckels tegningerog nogle krediterer dem til andre end Haeckel. I disse tilfælde dækkes gamle forfalskninger undernye forfalskninger, og Haeckel fortsætter med at omvende nye til evolutionsteorien.

Det, der gør ideen troværdig er at der virkelig er visse lighedspunkter mellem menneskelige fostre og fostre fra nogle lavere former for liv. De fleste dyr er til dels ens i deres grundlæggende struktur idet de er opbygget af celler og deres grundlæggende funktioner, som optagelse af føde og ilt  og afskaffelse af affaldsstoffer. Tegningerne var dog forfalskede ved at tilføje lighedspunkter, som ikke eksisterer for at hævde at fostre passerer igennem alle udviklingstrinene fra evolutionen af dette dyr.

De lighedspunkter med laverestående dyr, som virkelig findes er normalt ret overfladiske. Der er eksemplet med  de berømte gællespalter. Når fostret er  1 måned Gammelt har det nogle folder på det der bliver til nakken, men disse spalter har aldrig hverken funktion eller materiale som gæller. Vævet  i spalterne udvikler sig faktisk til kæbe, nakke osv.  Ikke til gæller! Alligevel  bliver nogle unge mennesker stadig fortalt at deres foster gennemgik et stadie med gæller, og bliver fodret med konklusionen: ”fisk og mennesker delte en oprindelig gællet forfader, eller simpelthen at mennesker udviklede sig fra fisk”.

Medens jeg skrev denne bog blev den vist på creationism.org. Jeg forventede at modtage indignerede e-mails fra evolutionister , når de opdagede, at de var blevet bedraget; jeg var dog ikke forberedt på, hvad de ville blive indigneret over. Det var ikke over Haeckel, som havde stået for bedraget, det var ikke engang over skolebøgerne, som havde fremmet et kendt bedrag i 150 år. I stedet forsvarede de både Haeckel og skolebøgerne, og var rasende på mig. Jeg forsøgte at frarøve dem et argument, som i årevis havde hjulpet dem med at omvende mennesker til det, som syntes at have blevet deres religion. Dette er – så vidt jeg kan forstå vigtigere end sandheden. Hvis du har det, som dem, så tro ikke at du ved at sende mig et indigneret brev kan ændre min opfattelse, husk at de, der bliver omvendt til din religion af disse falske beviser går væk fra min religion.

Efter at skolerne havde fjernet skaberen, er det kun naturligt at de også fjernede skaberens 10 bud. Man må dog tro på noget. Måske er det signifikant at et af de unge mennesker, som indledte æraen med nedskydning af andre elever i skoler bar en T-shirt med den påtrykte tekst : ” survival of the fittest” At demonstrere dette budskab ved at skyde  sine medstuderende er stadig ikke accepteret, men det at han bar sloganet har ikke forårsaget kritiske bemærkninger. Frihed til at tale  omfatter alle på nær skaberen. En offentlig skole, som mine børn går på ville ikke tillade brugen af ordet Christmas (jul) fordi det er sammensat af  2 ord, hvoraf det ene er Christ (Kristus)

 

 

Abort

Tilbage til Haeckel: Selv om hans teori var kendt som falsk har dens undervisning påvirket samfundet på endnu en måde. Jeg vil tro at nogle du kender får foretaget abort i dag  fordi Haeckel forfalskede sine tegninger i 1866. Hvis du synes dette er lidt ”langt ude”, så vid at jeg stadig modtager e-mails  som denne: ” for øvrigt tror jeg ikke folk får foretaget abort  på grund af hans tegninger, som jeg anerkender var forkerte – de var dog ikke så forkerte, ved undfangelsen er du ikke et menneske, du er bare en gruppe celler. Du bliver ikke menneskelig før du udvikler menneskelige træk. Ud fra din tankegang er enhver gruppe celler et menneske, hvilket tydeligvis ikke er sandt.”

Som det fremgår af denne e-mail har nogle – selv efter at have anerkendt forfalskningen – svært ved at give slip på denne fejlopfattelse. 

I Oregon, hvor jeg bor har  ikke alene abort, men mord på ufødte børn været lovlig. Læs dette citat fra  en artikel i Portland avisen ”the Oregonian”: ” Det ufødte barn fra en kvinde, som blev dolket i livmoderen  af en mand, som kom ind i hendes families forretning døde i sidste uge. Politiet sagde: kvinden fortsætter med at komme sig på OHSU hospitalet

Clackamas kommunes  offentlige anklager Michael Regan sagde at Det ufødte barns død ikke forventes at få retslige konsekvenser for knivstikkeren. et ufødt barn  kan ikke være et mordoffer ifølge statens love. Et mordoffer defineres, som et menneskeligt væsen, som er blevet født, og var levende på tidspunktet for den kriminelle handling. I lovens øjne dræbte angriberen ikke et menneske, men bare et ufødt barn, og det var OK. Haeckels tegninger gennemtrumfede kvinders ret til at vælge. Juristerne, som skrev loven  troede deres biologiske lærebøger, som viste dem, at ufødte børn på et tidspunkt mere ligner fisk end mennesker. Sådan en kraft til at overbevise er årsagen til at de falske tegninger er blevet brugt så længe.

I dag er der dog en stærk ny indflydelse, som trækker samfundet tilbage mod sandheden. Ultralyd viser et stadig stigende antal mennesker, hvordan deres ufødte børn virkelig ser ud, og det er ikke, som tegningerne. Det har taget 150 år, men lærebøgernes holdninger er ved at blive så stort et problem at evolutionisterne måske snart – med et lettelsens suk dropper argumentet. Før jeg færdiggjorde denne bog blev der vedtaget en ny national lov, som gjorde det ulovligt at  dolke ufødte børn.  the Oregonian  bragte følgende kommentar: ”Modstandere af lovforslaget, som sagde at de sympatiserede med ønsket om at straffe dem, der dolker gravide kvinder, sagde samtidig at de var foruroligede over  at et ufødt barn  blev defineret, som hørende til arten homo sapiens uanset hvilket stadie i  sin udvikling det måtte være på i moderens liv.

Det næste afsnit tilføjer: De tænkte at så snart  definitionen var skrevet ind i national lov ville den ultimativt blive brugt til at gå imod retten til abort.

Jeg kan forstå hvorfor mennesker, som i skolen blev overbevist om at fosteret går igennem stadier, som forskellige typer fisk og andre typer ting kunne blive bekymrede over den nye betegnelse.

Lad mig redegøre for mit synspunkt. Jeg hævder ikke at et nyt foster begynder, som et perfekt miniature voksent menneske. Det begynder, som 2 celler, der forenes, bliver ét og vokser derfra, men et menneskefoster er menneskeligt fra undfangelsen. Udviklingen af fostret  styres af menneskeligt DNA. Der er intet stadie, hvor det styres af abeDNA eller nogen anden form for DNA

DNA’et for enhver form for liv  indeholder instruktionerne til at opbygge netop den form for liv.

Instruktionerne  programmeres i en kemisk kode, som videreføres til dets afkom. RNA kopierer nødvendige sektioner af koden og transporterer det til  dele af cellen, som oversætter og bruger informationen. En ”babyfisk” er fisk på ethvert stadie lige som et menneske er fuldt menneske selv når det ikke er fuldt udviklet. Det begynder ikke, som et laverestående dyr, som løbende bliver menneskelig. Man vil aldrig høre om en faderskabssag, som denne: ”vi testede Megans DNA og opdagede at hans far var en fisk!”