Indledning

 

EVOLUTIONSTEORIENS ”FORDUFTENDE” BEVISER

Oversat fra ”The Vanishing Proofs of Evolution” Forfatter: Thomas F. Heinze

Oversætter: Ole Michaelsen
 

Indledning 
 

Evolutionens bropiller 

Evolutionsteorien kan sammenlignes med en bro, som står på en række tilsyneladende solide bropiller. Hver bropille anses for at være et solidt videnskabeligt bevis, som inspirer til tro på hele systemet. De fleste, som tror på evolution  blev overbevist på grund af ganske få klassiske ”beviser”, som er blevet brugt i mange år i bøger, som er fortalere for teorien. Disse bropiller lød så videnskabelige og overbevisende at store skarer satte lid til broen og vandrede ud på den. Som årene gik skyllede kraftige strømme af beviser disse bropiller væk. Den vakkelvorne gamle bro står der stadig, som et filosofisk og religiøst trossystem holdt sammen af tro, tradition og skiftende nye argumenter. De tilsyneladende ubesvarlige ”videnskabelige beviser”, som en gang gav Evolutionsteorien dens troværdighed er blevet modbevist af  en række opdagelser. Dette modbeviser måske og måske ikke Evolutionsteorien, men det viser dog at mange af de mest overbevisende argumenter for den – måske endda dem, der overbeviste dig, og vil overbevise dine børn. Simpelt hen ikke er sande. 

At bestige ”usandsynlighedsbjerget”

Jeg bruger ofte betegnelsen ”op-ad-bakke-evolution” for at beskrive den formodede opadgående udvikling fra en primitiv encellet organisme til alle de komplekse levende ting omkring os. Dawkins, den berømte ateist har refereret til det, som ”At bestige usandsynlighedsbjerget”

Evolutionister insisterer på at de ikke hævder at evolution altid bevæger sig opad, men i enhver retning, men enhver Evolutionsteori, som ikke bestiger ”usandsynlighedsbjerget” er en stækket Evolution, som aldrig kan ændre bakterier til mennesker eller elefanter. ”ned-ad-bakke-evolution” kan ikke begynde med en encellet organisme og udvikle ben øjne og hjerne. Ingen kombination af ”op-ad-bakke-evolution” eller ”ned-ad-bakke-evolution” kan nogensinde  ændre afkommet af bakterier til andet end bakterier, men underligt nok er de typiske eksempler til at overbevise evolutionsstuderende ”ned-ad-bakke-evolution” eller horisontal evolution, fx: nogle fisk i mørke huler har mistet deres evne til at se. De bruges ofte til at overbevise studerende, både om evolution i almindelighed og om at øjne udvikler sig fra pletter  på huden.

Får født med korte ben  er et andet ”ned-ad-bakke-evolution” eksempel brugt til at overbevise folk om at ”op-ad-bakke-evolution” finder sted.

Evolutionister bruger kun eksempler på ”ned-ad-bakke-evolution” og horisontal evolution, fordi der ikke findes eksempler på ”op-ad-bakke-evolution”

Forklaringen herpå findes under kapitel 4

Vi er alle enige om at hvis den tilgængelige føde ændres, vil finker, hvis næb ikke er stærke nok til at håndtere den nye føde uddø og de, der har næb, som kan håndtere føden overlever. Dette er horisontal evolution. Det viser ikke at finker udvikler sig fra dinosauere. Eller bliver til ørne, kun at finker kan tilpasse sig ændret miljø.

Evolutionister har brugt det antagende tab af 2 eller 3 tæer, som bevis på at heste udviklede sig. At miste tæer er et eksempel på ”ned-ad-bakke-evolution”. Det viser ikke at heste udviklede sig fra et mere primitivt dyr eller hvordan tæer opstod i det hele taget. Evolutionister tror at evolution er forårsaget af mutationer, men opadgående mutationer, som producerer nye og mere komplekse organer er aldrig blevet observeret. 
 

De manglende ”missing links”

Darwin skrev at hvis eksisterende planter eller dyr udvikler sig gradudelt bør fossilfundene vise udviklingstrinene. Det gør de ikke! Darwin kaldte dette for det en af de største problemer ved hans teori. De viser særskilte dyr, som fortsatte uændrede fra deres ældste stade til de uddøde. De manglende overgangsformer  mangler virkelig. Hvis hver plante og hvert dyr  udviklede sig fra en encellet organisme, hvad ville der så være sket? David DeWitt  udtrykker det således: 

    Vellykket makroevolution [opadgående] kræver tilføjelsen af ny information 

og nye gener, som producerer nye proteiner, som findes i nye organer og systemer. 

Jeg vil tilføje at nye organer ofte kræver afstemte ændringer: fx ikke bare nye proteiner, der laver et øje, men nye proteiner til muskler blodårer knogler nerver osv. Alt dette skal arbejde sammen, hvis det nye øje skal se. Hvis ”op-ad-bakke-evolution” virkelig har fundet sted og ført til hver enkelt af de millioner af planter, dyr og deres organer, så burde der være mere end rigeligt af beviser på det. Hvis dette var tilfældet ville lærebøger så ikke vise eksempler på "op-ad-bakke-evolution" i stedet for "ned-ad-bakke-evolution"  og horisontal evolution?