Jeg, som oversætter har lyst til at tilføje dette

 

Påsken blev indstiftet, da Gud udfriede Israelitterne fra slaveriet i Ægypten ved at lade Moses udløse de kendte 10 plager, som skulle overbevise Farao om at frigive Israelitterne. Farao strittede imod indtil den sidste plage(At alle førstefødte i landet ville dø, som straf for at ægypterne tidligere ihjelslog alle førstefødte  (blandt israelitterne). Gud meddelte Israelitterne  at det hus(hjem), der Fulgte Guds bud om på den 10. dag i Nisan måned (Nisan er den første måned i jødernes kalenderår) at udtage et fejlfrit bukkelam af fåreflokken, og så undersøge det for fejl og mangler frem til den 14. Dag i måneden og slagte det kort før solnedgang [der skulle samles så mange i hver husstand at man kunne spise op, og blodet fra lammet skulle smøres på husets dørstolper, som et tegn til dødsenglen om at gå forbi huset uden at dræbe den førstefødte dér, et billede på at Jesus 1400 - 1500 år senere udgød sit blod (for at frelse verden) der måtte ikke knuses nogen af knoglerne på lammet, og til måltidet skulle der bages et brød uden gær. Gud påbød Jøderne at holde påske på denne måde altid fremover, som et pagtstegn mellem dem og ham. Ca. 700 år før den tid indgik Gud en pagt med Abraham, hvor han sagde at hans slægt efter ham skulle  udvandre til fremmed land (Ægypten)og trælle dér i 400 år (hvilket skete) samtidig sagde han til Abraham, som sammen med sin hustru (Sara) var nået 100 års alderen at han (med hende) ville få et barn (Isak(detbetyder han ler)), som skulle blive stamfar til et stort folk. (både Abraham og  Sara morede sig over dette på grund af sin alder, men det skete og Isak var ikke mere end en teenager, da Gud sagde til Abraham at han skulle tage ham til et bjerg 3 dagsrejser borte og ofre ham dér, som et slagtoffer til Gud. Abraham drog af sted og levede i 3 døgn med tanken om at hans elskede søn skulle ofres (som et billede på at Guds egen søn - Jesus - ca. 1900 år senere døde i vort sted og var i jordens skød i 3 døgn for at enhver, der tror på ham, kan få evigt liv, men Gud stoppede Abraham og gav ham i stedet en vædder at ofre (Gud sparede altså Abrahams søn, men ikke sin egen). At ingen knogle måtte knuses på lammet er et billede på det, der skete ved Jesu korsfæstelse, da soldaterne blev sendt ud for at knuse benene på Jesus (så han ville dø hurtigere), men fandt ( ved at stikke et spyd i siden på ham og konstatere at der kom vand ud sammen med blodet) at han allerede var død og derfor undlod at knuse benene. Gær er i Bibelen et billede på synd, og både det fejlfri lam og det gærfri (usyrede) brød er billeder på Jesus. I mellemøsten bager man brød på den måde at man hele tiden gemmer en portion dej og bruger det i den næste dej for at videregive gæret til det næste brød (ligesom vi her i landet førhen gjorde med rugbrød. Jøderne har siden den første påske bagt et gærfrit brød, (det at gæret ”vandrer” fra brød til brød er et billede på arvesynden, som forbinder helt tilbage til Adam) . brødet er med striber og gennemstunget  som et symbol på Jesu sår efter piskeslagene og naglemærkerne i hans hænder og fødder og spydstikket i hans side.

 Før man spiser bryder faderen lidt af brødet og bryder det i stykker, som deles rundt til de tilstedeværende (som et billede på at Jesu legeme blev brudt for vor skyld), derefter lægges brødet ind i et stykke linned og gemmes under bordet under måltidet og tages frem efter måltidet, som et symbol på at Jesus blev lagt i graven og senere genopstod. 

Ca. 1500 år efter den første påske red Jesus ind i Jerusalem på et æsel på den 10. Dag i Nissan måned, og de ældste og de skriftkloge forsøgte de næste 4 dage (frem til den 14.) Forgæves at finde fejl hos ham(altså undersøgte de ham for fejl, som man skulle gøre med påskelammene), [på Jesu tid var man i Betlehem blevet specialister i at opdrætte fejlfri lam, som blev leveret til påskefejringen i Jerusalem ca. 16 km derfra og derfor var det helt naturligt at Jesus – som dét påskelam alle andre påskelam havde været symboler på – skulle fødes netop i Betlehem ] og han døde så på korset kort før solnedgang på den 14. Dag i måneden ,  Zakarias havde profeteret flere hundrede år tidligere at han skulle komme ridende på et æsel ( Zak. 9,9) Den 14. Dag i Nissan md. I år 32. Var en torsdag. At vi fejrer hans korsfæstelse på en fredag skyldes at den katolske kirke flyttede påsken til at falde sammen med en hedensk fest til ære for en saksisk gudinde ved navn Easter, men fakta er at Jesu  var i graven 3 dage og nætter(torsdag til søndag)), som han forudsagde ved at sige at det eneste tegn denne vantro og onde slægt skulle få var Jonas’ tegn (at han – som Jonas var tre dage og tre nætter i havdyrets bug) skulle være tre dage og tre nætter i jordens skød. 

 

 

Hele denne ”smøre” for at demonstrere, hvordan mange ting i det gamle testamente er billeder på den nye pagt i det nye testamentes tid. Og hvordan Gud har forudsagt historiens gang i detaljer.

Selv om Bibelen – på grund af bibelkritikeres forsøg på at bevise at den er usand – er det mest efterprøvede og veldokumenterede historiske skrift vi har, vil mange sikkert stadig hævde at profetierne er skrevet efter deres opfyldelse, men de profetier, som er gået i opfyldelse i det 20. Århundrede er der vel ingen der vil påstå dét om. Her er der nogle stykker:

·         Zak 12,2 - Zak 12,3:

v2 Se, jeg gør Jerusalem til et berusende bæger for alle de omboende folk; også Juda vil blive ramt, når Jerusalem belejres. v3 På den dag gør jeg Jerusalem til en tung sten for alle folkene; de, der forsøger at løfte den, vil rive sig til blods. Så samles alle jordens folk mod byen.

Man kan roligt sige at de omboende folk er helt besatte af tanken om at besidde Jerusalem! Da Zakarias fremsagde sin profeti var Jerusalem en ruinhob, så der var ingen logik i at byen skulle få så stor opmærksomhed, som den har i dag, hvor foreløbig 1/3 af samtlige FN-resolutioner har drejet sig om Israel  (mest er fordømmelser af Israel) man kan roligt sige at  der blander sig i konflikten "river sig til blods".

 

·         Zak 12,6:

·         På den dag gør jeg Judas slægter til et ildbækken i træstykker og til en flammende fakkel i neg. De skal fortære alle de omboende folk til højre og venstre; men Jerusalem skal blive liggende, hvor den ligger, i Jerusalem.

 

·         Dagen efter at Israel blev erklæret for en stat i 1948 overfaldt 5 arabiske nationer dem med veludrustede og talmæssigt stærkt overlegne hære, men Israel forsvarede sig med 5 kanoner og én tank og vandt . Siden da er landet gentagne gange blevet overfaldet af samtlige nabolande på én gang, men hver gang har Israel vundet så overvældende, at deres allierede (USA) nærmest har måttet true dem til at stoppe deres fremmarch, så dén profeti er jo klart opfyldt! USA's militærakadami nægter at studere de Israelske krige, da deres udfald er for usandsynlige

Om østporten sagde Gud til Ezekiel: 

Ez 44,2 - Ez 44,03:

v2 Herren sagde til mig: Denne port skal være lukket; den må ikke åbnes, og ingen må gå ind ad den. Herren, Israels Gud, er gået ind ad den, derfor skal den være lukket. v3 Men fordi fyrsten er fyrste, skal han sidde i den og holde måltid for Herrens ansigt. Han skal gå derind gennem forhallen i porten, og samme vej skal han gå ud. Betydningen er at porten først skal genåbnes, når Jesus kommer igen

Da Muhammad skrev koranen havde porten været lukket i 1000 år. I 1917 besluttede muhamedanerne at bryde profetien ved at sprænge porten åben, men på den planlagte dag indtog General Allenby Jerusalem, hvorved det blev forhindret. Igen i 1967 (under seksdagskrigen) ville muhamedanerne sprænge porten åben, men på selve dagen indtog jøderne Jerusalem, og det blev igen forhindret

·         Es 27,3 - Es 27,6:

·         jeg vander den igen og igen; for at ingen skal skade den, passer jeg på den dag og nat. v4 Vrede føler jeg ikke. Giver den mig tjørn og tidsel, går jeg i krig mod det og brænder det hele op,

v5 medmindre de søger min beskyttelse og slutter fred med mig, ja, slutter fred med mig.v6 Til den tid skal Jakob slå rod, Israel skyde op og blomstre; de skal fylde hele verden med frugt.

Da Jøderne fik landet, var det ufrugtbart og goldt. Tyrkerne, som havde besat landet i 400 år lagde skat på træer, så alle træer var fællede og landet ansås for at være den måske mest ufrugtbare plet jord i verden i dag er de verdens største eksportør af frugter og blomster (de eksporterer endda blomster til Holland) og nedbørsmængden har været konstant stigende siden 1948 (da jøderne fik deres land igen).

 

·         Es 66,8:

·         Hvem har hørt mage, hvem har set dets lige? Kommer et land til verden på én dag? Fødes et folk på et øjeblik? Ja, Zion får veer og føder straks sine børn.
   Det moderne Israel blev til på én dag i maj 1948.